65 zemalja sa deklaracijom TPNW

65 zemalja sa deklaracijom TPNW

U Beču se ukupno 65 zemalja, uz brojne druge kao posmatrače i veliki broj civilnih organizacija, u četvrtak, 24. juna i tri dana, postrojilo protiv prijetnje upotrebom atomskog oružja i obećalo da će raditi na njegovom eliminaciji kao što je pre moguće, što je pre moguće. To je sinteza

ratni referendum u Ukrajini

ratni referendum u Ukrajini

Nalazimo se u drugom mjesecu sukoba, sukoba koji se odvija u Evropi, ali čiji su interesi međunarodni. Sukob za koji najavljuju da će trajati godinama. Sukob koji rizikuje da postane treći nuklearni svjetski rat. Ratna propaganda svim sredstvima pokušava opravdati oružanu intervenciju i

Vrednovanje pogleda na svijet autohtonih naroda

Vrednovanje pogleda na svijet autohtonih naroda

Nedavno su iz Interkulturalnog programa UADER-a, zajedno sa Zajednicom I'Tu del Pueblo Nación Charrúa i drugim obrazovnim institucijama, promovirani Dani za dobar život i nenasilje, razvijeni u Concordiji u okviru međunarodnog pokreta: Prvi multietnički i Plurikulturni latinoamerički marš za nenasilje. Studenti i

Humahuaca: Historija murala

Humahuaca: Historija murala

Iz Humahuaca sadržajna priča o saradnji u realizaciji Murala u Humahuaci 16. oktobra 2021. Dana 10. oktobra ove godine, napravljen je Mural u Humahuaca - Jujuy u kontekstu «1. Latinoameričkog marša za ne- Violence» promoviraju siloisti i humanisti.

Forum Ka nenasilnoj budućnosti

Forum Ka nenasilnoj budućnosti

Latinoamerički marš je zatvoren Forumom „Ususret nenasilnoj budućnosti Latinske Amerike“ koji je održan u virtuelnom modu putem Zoom veze i retransmisije na Facebook između 1. i 2. oktobra 2021. Forum je organizovan u 6 Tematskih osi sa pozadine pozitivne nenasilne akcije, koje su opisane

Prisjećajući se prethodnih akcija u Argentini

Prisjećajući se prethodnih akcija u Argentini

Pokazat ćemo nekoliko akcija koje su u Argentini služile pripremi Prvog latinoameričkog multietničkog i plurikulturnog marša za nenasilje. 1. avgusta u dvorištu Olmos glavnog grada Kordobe napravljen je podsjetnik na Hirošimu i Nagasaki. 6. avgusta u vili La Ñata, Buenos Aires, održana je

Nakon marta u Kostariki

Nakon marta u Kostariki

Dana 8. oktobra, nakon što je Prvi multietnički i plurikulturni latinoamerički marš za nenasilje već završen, nastavljena je tematska os 1 Foruma, Mudrost starosjedilačkih naroda, prema pluralističkom nenasilnom suživotu. Multikulturalni suživot u harmoniji, vrednovanje doprinosa predaka domorodaca i kako nam interkulturalnost može pružiti

Nakon kraja marta u Argentini

Nakon kraja marta u Argentini

Nakon zatvaranja 1. multietničkog i plurikulturalnog latinoameričkog marša za nenasilje, nastavile su se provoditi neke aktivnosti inspirirane njime. Dana 6. oktobra iz Salte nam je preneta radosna vest: «S velikom radošću prenosimo vest da je uredbama 15.636 i 15.637 opštine grada

Bolivija: Aktivnosti u znak podrške Maršu

Bolivija: Aktivnosti u znak podrške Maršu

Dana 11. septembra, izraženo je privrženost aktivista bolivijskog nenasilja Prvom multietničkom i multikulturalnom latinoameričkom maršu za nenasilje. Dječaci i djevojčice iz 1. razreda osnovne škole izrazili su odbijanje zlostavljanja. 4. oktobra, na Međunarodni dan nenasilja, radi se sa

Peru: Intervjui u prilog maršu

Peru: Intervjui u prilog maršu

Kao potpora Prvom multietničkom i plurikulturnom latinoameričkom maršu za nenasilje, održano je nekoliko objašnjenja o Latinoameričkom maršu, o radnjama koje su se provodile iz različitih perspektiva univerzalističkog humanizma s komunikacijskim kanalom zajednice PLATAFORMA EMPRENDEDORES u režiji Cesara Bejarana . 1. septembra otputovala je Madeleine John Pozzi-Escot