Treći svjetski marš za mir i nenasilje počinje 3. 219 dana.

Za šta

Izveštavajte o opasnoj situaciji u svetu sa rastućim sukobima, nastavite da podižete svest, učinite pozitivnim postupke vidljivim, dajte glas novim generacijama koje žele da instaliraju kulturu nenasilja.

Šta

U pozadini 1º World March 2009-2010, tokom 93 dana putovali su 97 zemlje i pet kontinenata. Predlaže se ovaj 3 for Svjetski marš za mir i nenasilje tokom 2024 i 2025 godina.

Kada i gde

3. WM će početi u San Joséu, Kostarika, 2. oktobra 2024., na Međunarodni dan nenasilja. Obići će 5 kontinenata, a završava se u San Joséu, Kostarika, 5. januara 2025.

Najnovije vesti iz marta

3. MM će početi u San Joséu, Kostarika 2 2024 Oktobar, Međunarodni dan nenasilja, petnaest godina nakon 1. MM.

Da li želite da sarađujete sa nama?

Sponzorirajte obilazak Marta

Tijek marša trebaju sponzori da dosegnu maksimalnu publiku i sudjelovanje.

Povežite se na društvenim mrežama

Organizacija

Promoterski timovi

Oni će nastati kroz akcije i projekte iz socijalne baze.

Platforme za podršku

Šire i raznovrsnije oblasti učešća od Promotor timova

Međunarodna koordinacija

Koordinirati inicijative, kalendare i rute

Neke informacije o nama

Uz prethodnik 1. svjetskog marta 2009.-2010., Koji je 93 dana putovao kroz 97 zemalja i pet kontinenata. Uz akumulirano iskustvo i računajući na dovoljne pokazatelje još većeg učešća, podrške i saradnje ... Planirano je da se održi ovaj Drugi svjetski marš za mir i nenasilje 2-2019.