Travel

Trunk Route

Ruta se uzima kao referenca u istom smislu kao i 1ªMM. Sa osobitošću početka i završetka u Madridu.

Okvirni raspored trase sa datumima ulaska i izlaska po kontinentima u januaru 2019 bio je sljedeći:

Od marta 2019 do oktobra, mesta i datumi će biti potvrđeni i / ili modifikovani. Cijela ruta se trenutno može vidjeti u sekciji događaja:

Convergent Routes

Biće brojnih inicijativa koje će dodati magistralnom putu kao konvergentne rute koji takođe daju veliku snagu i intenzitet MM. Već je bilo mnogo primjera u 1®MM. Iz grupe mladih devojaka koje su hodale 10 dana na Novom Zelandu da se pridruže početku MM u Wellingtonu. Primjeri su i putevi Bliskog istoka / Balkana ili južne Oreintalske Afrike koja je prešla nekoliko zemalja i tisuće kilometara.