Gradovi - TPAN

ICAN KAMPANJA: GRADOVI PODRŽAVAJU TPAN

Globalni poziv gradova i gradova da podrže UN ugovor o zabrani nuklearnog oružja

Nuklearno oružje predstavlja neprihvatljivu prijetnju ljudima svugdje. Zbog toga, 7 u julu 2017, 122 nacije glasale su za usvajanje Ugovor o zabrani nuklearnog oružja. Sve nacionalne vlade sada su pozvane da potpišu i ratificiraju ovaj ključni globalni sporazum, koji zabranjuje upotrebu, proizvodnju i skladištenje nuklearnog oružja i postavlja osnovu za njihovu potpunu eliminaciju. Gradovi i gradovi mogu pomoći u stvaranju podrške za ugovor podržavajući poziv ICAN-a: "Gradovi podržavaju TPAN".