Base Team

Ona će biti odgovorna za sprovođenje kompletnog kursa turneje uz najbolje uslove. 2ªMM. Ona će ispunjavati funkcije okupljanja i koordinacije: ruta, institucionalnih odnosa, sredstava komunikacije, dokumentacije, izrade općih materijala, difuzije i društvenih mreža sa opštim temama trase. 

El EB Sastojat će se od oko 300 aktivista koji podržavaju jednu od mnogih funkcija koje će biti potrebne. Oko 150 njih će također biti oni koji će marširati bilo kojim dijelom rute (15-20 dana). Ukupno će u bilo kojem trenutku putovati između 15 i 40 ljudi.

U januaru, 2019 će otvoriti Registracija u bazni tim (EB) u junu 2019-a definisaće učesnike. 

Da biste bili dio Osnovnog tima možete ispuniti sljedeći obrazac:

rafael_de_la_brubia

Rafael de la Rubia

Porijeklo: Madrid, Španija
Starost: 69
Profesija: Osnivač World Without Wars i Humanističkog foruma za obrazovanje
Motivacije: Donesite mir svim uglovima.