Base Team

Ona će biti odgovorna za sprovođenje kompletnog kursa turneje uz najbolje uslove. 2ªMM. Ona će ispunjavati funkcije okupljanja i koordinacije: ruta, institucionalnih odnosa, sredstava komunikacije, dokumentacije, izrade općih materijala, difuzije i društvenih mreža sa opštim temama trase.

El EB Konstituisaće ga oko 300 aktivista koji podržavaju neke od mnogih funkcija koje će biti potrebne. Oko 150-a od njih će biti i oni koji će marširati u bilo kojoj od sekcija (15-20 dana) rute. Ukupno, u svakom trenutku, biće ljudi koji putuju između 15-a i 40-a.

U januaru, 2019 će otvoriti Registracija u bazni tim (EB) u junu 2019-a definisaće učesnike.

Da biste bili dio Osnovnog tima možete ispuniti sljedeći obrazac:

rafael_de_la_brubia

Rafael de la Rubia

Starost: 69
Profesija: Osnivač World Without Wars i Humanističkog foruma za obrazovanje
Motivacije: Donesite mir svim uglovima.