Forumi i konferencije

Posljednjih godina je održano više od 15 dana i foruma o nenasilju. Posljednja konferencija održana je u Madridu u novembru 2017 s aktivnostima u Kongresu poslanika, u gradskom vijeću Madrida i u kulturnom centru El Pozo. Nadamo se da će u ovom 2ªMM, pored aktivnosti na svakom mjestu, postojati dan ili forum, barem jedan dan, kako bi se moglo razmijeniti, raspravljati i planirati buduće akcije, osim konvergiranja organizacija i suradnika.

Trenutno nema predstojećih događaja.