Otkrijte sve o danu nenasilja

Nasilje koje se koristi kao sredstvo za rješavanje određenih sukoba kroz povijest izazvalo je ozbiljne probleme u suživotu različitih kultura i civilizacija. Trenutno, različite organizacije rade iz dana u dan da promovišu vidljivost različitih grupa koje stvaraju događaje kao što su dan nenasilja i slični dani, vezani za tu temu. Tokom cijele godine možemo pronaći različite dane kojima je cilj stvoriti svijest o problemima koji zahtijevaju vidljivost. Među danima u vezi sa nasiljem možete naći važne događaje kao što je međunarodni dan nenasilja.

Istorija je iskovana na osnovu ratova, beskrajnih borbi i kršenja ljudskih prava. Carstva su stvorena zahvaljujući uništenju naroda, kršenju slobode i porobljavanju ljudskog života. U zavisnosti od istorijskog perioda, civilizacije su stvarale različite strukture vlasti i ugnjetavanja, i iako su u mnogim fazama određene kulture razvijale agencije za promovisanje prava, uvijek su postojale grupe koje su ostavljene izvan zakonskih granica, što je uzrokovalo isključivanje i nasilje prema njima.

Koji su dani ključnog nenasilja?

Povezani društveni pokreti međunarodni dan nenasilja Ima ih nekoliko. A u kalendaru postoji mnogo dana nenasilja, koji su fokusirani na različite sektore stanovništva, kao što su:

  • Dan dječjeg nenasilja
  • 25 dan nenasilja protiv žena
  • Međunarodni dan nenasilja, koji se nalazi na oktobarskom 2-u
  • 30 januara, školski dan nenasilja koji ne bi trebalo brkati sa danom dječjeg nenasilja
  • Međunarodni dan nenasilja i mira.

Svi oni, iako rade u različitim oblastima, fokusiraju svoje napore na borbu protiv nasilja u različitim sektorima i imaju zajednički cilj: mogućnost da se okonča svaka nasilna praksa koja postoji u svijetu, omogućavajući mir da dopre do svih uglovi planete, a time i građani iste mogu imati ista prava i dužnosti

2 Oktobar: Međunarodni dan nenasilja

međunarodni dan nenasiljaMeđunarodni dan nenasilja Oktobarski 2 se obilježava, kao što je i vrijeme proslava rođenja Mahatme Gandhija. I to je da se filozofija Gandija zasniva na upotrebi dijaloga za rješavanje svakog sukoba.

Bilo je to 15 u junu godine 2007, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kroz rezoluciju 61 / 271, izjavila da će nenasilje 2-a u oktobru biti izabran dan. Ovaj dan nenasilja korišćen je kao svjetska referenca za obilježavanje različitih slavnih ljudi koji su se tokom svog života borili za postizanje pravednijeg društva.

Zašto dan nenasilja i mira?

Kultura koja obilježava Svjetski dan nenasilja usmjerena je kao borba za građanska prava i društvene promjene, jer ono što je namijenjeno je očuvanje ljudskog života korištenjem mira kao alata.

Mnogi se pitaju šta je dan nenasilja i zašto se traži dan mira i nenasilja. I da su prema mišljenju stručnjaka Međunarodni dan nenasilja, pomaže stvaranje globalne svijesti o prekomjernoj upotrebi nasilja u rješavanju sukoba između zemalja i unutar njih.

Zato je 2 oktobarski dan nenasilja prilika za različite organizacije da upravljaju događajima koji čine vidljivim višak nasilja koje postoji u svijetu, i direktno i subliminalno. Da biste ovaj dan nenasilja potvrdili na aktivan način, možete učestvovati u marševima organiziranim širom svijeta, ili se udružiti sa udruženjima koja rade na promociji stvaranja dana mira i nenasilja putem alata za integraciju i poštovanje.

Iz tog razloga, ako želite da učestvujete na dan nenasilja 2 u oktobru u različitim događajima koji se održavaju u gradovima, najbolje je pristupiti udruženju koje se odnosi na dan nenasilja i mira i ponuditi da rade u njima.

Važno je biti svjestan datuma, jer je uobičajeno zbuniti se misleći da je to međunarodni nenasilje u 2-u u novembru, kada moramo naglasiti da je to 2 u listopadu. I ponekad možete naći pogrešne informacije na Internetu koje mogu dovesti do konfuzije.

Novembar 25 dan nenasilja protiv žena

Ova tema je jedna od najrelevantnijih i trenutno se nalazi na ušću cijelog svijeta. Uzrok je u tome što je nasilje usredsređeno na žene jedna od pošasti koja otežava solidarnost civilizacija da napreduju.

El 25 novembarski međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, namjera mu je da učini vidljivim sve modele nasilja koji se primjenjuju na ovu grupu i da je u mnogim slučajevima prezren ili u tišini.

Razlog postojanja ovog datuma: novembar 25 dan nenasilja protiv žena

dan nenasilja i mira

Nasilje nad ženama obuhvata djela i situacije kao što su rodno nasilje, akušersko nasilje, uznemiravanje, silovanje ili nejednakost u plaćama, između ostalih.

Sve ove situacije znače da su žene u mnogim aspektima smatrane inferiornim u odnosu na muškarce, ili im je dodijeljena rodna uloga za samu činjenicu da su žene, kao uloga skrbnika ili domaćice.

Zašto ohrabriti proslavu nenasilja u novembru 25?

Nasilje uspostavljeno na ženskom rodu jedna je od najraširenijih, borba protiv nje. U godini 1993, Generalna skupština UN-a izdala je Deklaraciju o eliminaciji nasilja nad ženama. Smatra se da je u cilju okončanja tužbe 25 dan nenasilja i mira potrebno je da i djevojke i žene (koje u suštini čine više od polovine svjetske populacije) žive bez straha, bez nasilje u porodici, u sigurno i pošteno društvo za njih.

I mada je tačno da je od 25 novembra 2017 nasilje počelo da doživljava određeni napredak u svesti o ovom pitanju, dok se prava ne ostvare, mnogi će smatrati da svetska društva ne napreduju na pravičan i pravičan način prema moralnom razvoju, na osnovu vrijednosti jednakosti i tolerancije.

Januar 30 školski dan nenasilja i mira

Januarski 30 školski dan nenasilja i mira Slavi se komemoracija smrti Mahatme Gandija, nacionalnog i duhovnog vođe Indije. Ovaj dan se slavi od godine 1964, ali to nije bilo do godine 1993 kada su je UN priznale.

El Januar Međunarodni dan nenasilja 30u školama se održavaju različiti akti za promovisanje mira u svijetu. Uobičajeno je da se ovaj školski dan nenasilja i mira održi u aktivnostima, kao što je dan priče o miru i nenasiljuili se pjevaju pjesme vezane za mir, a koje izazivaju situaciju koja se živi u zemlji ili negdje u svijetu.

Zašto je dan nenasilja i mira u 30-u u januaru izabran u školama?

Ovaj dan biraju obrazovni centri kako bi obavljali različite aktivnosti s mališanima. Ovi dani se obično održavaju tokom cijelog djeteta i primarne faze, a namjera im je da mališani poznaju figure koje predstavljaju pokret nenasilja i mira. Među najreprezentativnijim likovima su Mahatma Gandi, Nelson Mandela, Majka Marija Terezija iz Kalkute ili Martin Luther King.

Važno je da od djetinjstva radimo sa najmlađom djecom na svjetski dan nenasilja, i sve dane koji su uključeni u kalendar vezan za dan mira i nenasilja, kao što je međunarodni dan protiv nasilja 25 Novembar 2 Oktobarski dan nenasilja i mir ili školski dan nenasilja i uznemiravanja.

19 Novembarski svjetski dan bez nasilja prema djeci i mladima

školski dan nenasiljaNovembarski 19 je dan nenasilja djece i mladih, namjera mu je da učini vidljivim zlostavljanje počinjeno prema najmlađima. Bilo je to u godini 2000 kada je ovaj dan određen po defaultu kako bi se uspostavile hitne i efikasne mjere od strane država. Osim toga, 20 u novembru se obilježava u sinergiji na Međunarodni dan djece.

Ovaj dan nenasilja za djecu koristi se za podizanje svijesti o tome koje su najčešće tehnike za zlostavljanje maloljetnika i koje alate mogu upotrijebiti za podizanje alarmnih zvona odraslih odraslih oko njih.

Međunarodni dan nenasilja i sprečavanje seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja

Zlostavljanje i eksploatacija djece i mladih je problem koji se odnosi na sve zemlje širom svijeta. I to da ova vrsta zlostavljanja ne razlikuje rasu, zemlju, kulturu ili društveni status.

u slučajevi zlostavljanja i nasilja prema maloljetnicima napravili stotine organizacija i vladinih sistema kako bi počeli da preduzimaju mjere i implementirali obrazovne sisteme i alarm, tako da su ti slučajevi poznati i tako mogu uspostaviti protokole za djelovanje u svim oblastima: porodice, obrazovni centar kao područja za odmor .

Pokazatelji nasilja nad djecom

Stručnjaci su napravili listu najčešćih indikatora koji se mogu naći kod djece i mladih kada pate ili su pretrpjeli zlostavljanje:

  • Fizički simptomi: oštećenje intimnih područja, kao što su krvarenje, upala ili infekcija.
  • Psihički simptomi: strahovi, fobije, povratne noćne more, nemiran san. Loše ponašanje ili nazadovanje već stečenih vještina.
  • Rano seksualno ponašanje, obiteljska i školska pobuna, loš akademski uspjeh.

Ovaj vodič je dizajniran tako da članovi porodice, prijatelji ili edukatori mogu otkriti kod najmlađih simptoma zlostavljanja, a da im ne moraju verbalno reći o tome.

Konačna izjava o međunarodnom danu nasilja protiv nenasilja

Nažalost, čini se da je cijelo vrijeme međunarodni dan nasilja, zbog svih sukoba koji postoje u svijetu, i svih zloupotreba koje su počinjene u svim društvima, bilo da se smatraju civilizovanim ili ne.

U zavisnosti od kulture svake zemlje i napretka ili zastoja u pravima koja imaju, mogu se posmatrati različiti modeli nasilja. Mnogi ljudi bi mogli pomisliti da u razvijenim zemljama nema potrebe za slavljem svetski dan protiv nenasiljajer pretpostavljaju da više ne postoji ili da je malo ili zasluženo.

Ali, nažalost, to je upravo suprotno, nasilje je dio ljudskog bića, a da bi ga prvo iskorijenili potrebno je podići svijest o njegovom postojanju, i učiniti vidljivim u kojim slučajevima dolazi do svjetla, i što se smatra nasiljem.

Španija je vodeći svetski marš za međunarodni dan nenasilja

Španija je zemlja koja se smatra prvim svetom u demokratskoj parlamentarnoj monarhiji, sa ustavom koji navodno štiti i daje prava svim svojim građanima.

Ali istina je da su tokom najnovije istorije ove zemlje postojale situacije maksimalnog nasilja, i eksplicitne i implicitne. Nasilje u porodici (čiji je dan 25 novembarsko nasilje) ostaje jedna od glavnih poteškoća koje preplavljuju ovo društvo.

Ona je takođe iskusila faze u kojima je terorizam ugrozio svakodnevni život njegovih stanovnika. Među činima protesta maksimalne zabrinutosti koja je direktno viđena jeste nasilje 1 u oktobru koje je živjelo u Kataloniji, zbog referenduma koji su skraćene od strane snaga sigurnosti, koje su nasilno napale građane. Zbog tih okolnosti, Svjetski dan nenasilja 2017 To je bilo posebno značajno.

Ako se uzme u obzir da je Španija jedno od najciviliziranijih društava, i uprkos tome, toliko se napada napadi na prava i sigurnost pojedinaca, lako je zamisliti što se dešava u drugim zemljama sa nižim ili nikakvim nivoom demokratije ili potopljen u rat.

Iz svih ovih razloga postoje organizacije koje promovišu borbu za prava ljudi, kao što je slučaj Svjetski marš za mir i nenasilje, koji rade godinu za godinom, na međunarodnom planu, kako bi podigli svijest građana i njihovih vlada o važnosti da se ne koristi nasilje.