Nasilje u porodici ►️ Otkrivanje svih vaših ključeva

Jedna od tema o kojima se najviše diskutovalo u posljednje vrijeme odnosi se na nasilje u porodici, te kako se obiteljsko nasilje uklapa u kazneni zakon. To je zbog činjenice da u naslovima vijesti, manifestacije koje vrše različita područja društvene strukture nisu prestale da se pojavljuju i to je jedno od ključnih pitanja koja Svetski marš za nenasilje nastaviti

Nasilje u porodici pokriveno je krivičnim zakonomto jest, ona ima svoje vlastito pravilo i zakone po kojima se sudi ljudima koji počine krivično djelo u ovoj oblasti. Ako je neko uključen u problem ove prirode, najbolje je razmotriti potražite profesionalne advokate za nasilje u porodici, jer oni mogu biti dobri stručnjaci u ovom pitanju koji pomažu da se riješi zamršen kada se već desi.

Nasilje u porodici i dalje je jedan od najozbiljnijih problema koje društvo danas ima, a to je zbog činjenice da obuhvata različite društvene sukobe koji se uvijek javljaju u istom opsegu kao i emocionalno nasilje u porodici, nasilje prema kolektivu. LGBT ili prema bilo kom drugom članu porodice, djeci, ženama ili starijim osobama, među ostalim grupama.

Krivično djelo obiteljskog nasilja je uključen u zakon o porodičnom nasilju u krivični zakon. Ako patite od situacije kao što je ona navedena u prethodnom paragrafu, neophodno je da se obratite nadležnim organima ili zatražite stručnu pomoć da biste rešili ovu situaciju.

Nasilje u porodici: Definicija

definicija nasilja u porodiciLa definicija nasilja u porodici da je taj nasilni čin koji se pojavljuje unutar termina koji se odnosi na istu riječ indica, "domo", to jest, kuća ili dom. Ovo porodično nasilje obično vrši član porodice prema drugom članu i uključuje nasilne radnje koje se kreću od upotrebe fizičke sile, uznemiravanja, zastrašivanja ili uznemiravanja.

To se mora dogoditi u domaćinstvu i mora biti počinjeno od strane člana porodice prema drugom članu iste porodice. Ova vrsta porodičnog ili porodičnog nasilja obično uključuje:

 • Fizičko nasilje, što se pretvara u čin udarca koji nanosi štetu osobi.
 • Seksualno nasilje, svakom članu porodice.
 • Pretnje, bilo fizički ili psihološki
 • Emocionalno nasilje u porodici
 • Uznemiravanje ili ekonomsko zlostavljanje što uključuje gubitak nezavisnosti.

Jedan od karakteristike nasilja u porodicije da je vrlo teško prebrojiti stvarne podatke, s obzirom da je to obično društvena stigma i obično ne otvoreno osuđuju nasilje u porodici za svako počinjeno djelo. To otežava vlastima da zadrže iscrpnu evidenciju o slučajevima nasilja u porodici koji su češći nego obično. O tome koji je uzrast češći ili na kom socioekonomskom nivou su češći.

Neophodno je tražiti pomoć i tražiti zakonsko rješenje, a to je među pokazateljima nasilja u porodici socijalna izolacija pogođene osobe ili porodice, jer prema istraživanjima nasilja u porodici, većina slučajeva nikada nije prijavljena i čak i da se računa na druge članove kruga prijatelja.

Kazneni zakon o nasilju u porodici

krivični zakon o nasilju u porodiciMnogo se raspravlja o kaznenom zakonu o nasilju u porodici, i to je to često se brka sa zakonom o nasilju nad ženama.

Prva stvar koju treba razjasniti je da, iako su ove dvije brojke obično date u porodici, a prikupljene su u člancima 173 i 153 Krivičnog zakonika, postoje dvije vrste značajno različitog nasilja, iako su još uvijek vrste nasilja. nakon svega.

Šta znamo o zakonu o ovoj vrsti agresije?

Nasilje u porodici u kaznenom zakonu To bi bio onaj koji se ostvaruje unutar porodičnog jezgra, to jest preko onih ljudi koji žive u istom jezgru. Stoga je cilj da se zaštiti više žrtava koje se mogu pojaviti u okviru ove grupe i koje je veoma složeno napustiti zbog veze koja postoji između njih.

Slučajevi koji se mogu pojaviti pod ovom denominacijom su veoma široki, zbog toga zakon ostavlja mogućnost za različita tumačenja, jer se obično fokusira na ugrožene osobe ili u režimima hraniteljstva. Stoga je neophodno proučiti svaki slučaj kako bi se znalo što se smatra unutar obiteljskog nasilja i što nije.

Stoga na pitanje Šta znači nasilje u porodici?, na nju se može odgovoriti kao onog koji se odvija unutar porodičnog jezgra ili doma. Ako želite da imate više informacija o nasilju u porodici Neophodno je ići u centre specijalizovane za ovu temu, u njima će socijalni radnici, pravnici i stručno osoblje učiniti dostupnim svakome kome su potrebne informacije i relevantne mjere na tu temu.

Šta bismo mogli reći da je upravo nasilje u porodici?

Zakon o porodičnom nasilju utvrđuje da će se smatrati da je to kršenje kada se primjenjuje nasilje, fizičko, psihičko ili emocionalno na sljedeće članove jezgre:

 • Parovi, supružnici ili bivši supružnici
 • Par, iako ne živi s agresorom ako mu se pridruži jaka veza.
 • Potomci, potomci, usvojeni, braća i sestre, bliski rođaci od strane supružnika, svi moraju živjeti sa počiniocem.
 • Maloljetnici koji nisu u mogućnosti ili su pod starateljstvom, starateljstvom, udomiteljstvom ili starateljstvom supružnika.
 • Pokrivena osoba koja je u jezgru suživota s agresorom.
 • Ugroženi ljudi koji su pod nadzorom i pritvoru u javnim ili privatnim centrima.

Trenutno, zbog ekonomske krize, mnogi ljudi su bili prisiljeni da se vrate u prethodnu porodičnu jezgru i da zajedno žive zajedno, što je izazvalo nove scenarije među bliskim članovima porodice.

Krivična djela počinjena između samo cimera, ne uklapa se unutra koncepta nasilja u porodici, iako su prisiljeni da žive zajedno kako bi podijelili troškove, postoje različiti stepeni slobode. Među njima nema emocionalne veze, bilo preko njih ili člana porodice koji je takođe kod kuće.

Nasilje u porodici prema WHO, navodi da je procenat agresija na žene koje su počinili njihovi partneri ili bivši partneri mnogo veći od onih koje mogu pretrpjeti stranci. Ono što dovodi do vrlo visokog nivoa psihičkih i fizičkih stanja koja ih završavaju psihološki oštećuju, jer su stalno izloženi nasilju.

Sva ova djela nasilja prema njima povećala su mogućnost dugotrajnog ili srednjoročnog pretrpljenja ozbiljnih zdravstvenih problema.

Istorija nasilja na domaćem nivou

Desetljećima domaće ili obiteljsko nasilje obuhvaća svaki konflikt koji se dogodio unutar obitelji, bez razlikovanja. I to je, iako danas i uvek je bilo muškaraca ubijenih od nasilja u porodiciU rijetkim slučajevima to obično uzrokuje žena ili zločin mržnje prema muškarcu od strane supruge.

Iz tog razloga, počelo je odvajanje između nasilja koje trpe muškarci unutar porodičnog jezgra i onoga koje trpe žene. I u većem procentu muškarci su maltretirani ili napadnuti od strane drugih muškaraca u okviru takozvanog nasilja u porodici, a žene su napadnute i od strane muškaraca, a ne od drugih žena, barem u većini slučajeva.

Stoga, razlog zašto je stvorena podjela u zakonu o nasilju u porodici, nazvanim rodno nasilje u okviru CP-a nasilja u porodici

Dan nasilja u porodici

Samo po sebi nema dana specifičnog nasilja u porodici, ali postoji međunarodni dan nasilja nad ženama. Svakog novembra 25 se obilježava od 1981 godine. Cilj je podizanje svijesti i podizanje svijesti o nasilju koje trpe žene u svijetu samo zato što jesu.

Iz tog razloga je to toliko važno da poznaju krivični zakon koji obuhvata nasilje u porodici, da zna gdje treba uključiti različite činjenice, a ne da pretpostavlja da se svi zločini ocjenjuju na isti način.

Organizacije koje se bore protiv ovog nasilja

Različite organizacije koje pružaju pomoć osobama koje su prošle kroz slučajeve nasilja u porodici, kao i slučajeve rodnog nasilja mogu se naći širom svijeta. I to je to Nasilje u porodici, razvod i psihološko prilagođavanje To mogu biti teški i dugi procesi. Ljudi koji prolaze kroz ovo moraju u većini slučajeva imati psihološku brigu, dom za podršku i grupe ljudi da im pomognu da zatvore ciklus.

Ima ih beskrajno slučajevi nasilja u porodicijer je to paradigma koja obuhvata različite ljude, od muškaraca, mladih, žena, djece ili starijih osoba. Svaki slučaj je drugačiji i podržavaju ga različite organizacije koje se bore za isto.

Različiti tipovi nasilja u porodici

 • karakteristike porodičnog nasiljaFizičko nasilje u porodici: štete prouzrokovane u telu, rane, modrice, modrice, izazvane udarcima, guranjem ili udarcima među ostalima.
 • Dela nasilja: devalvacija, strahovi, prijetnje, vriskovi ili ljubomora.
 • Seksualno nasilje u porodici: seksualne agresije i nametanja. Zloupotreba ovlasti nad osobom o kojoj je riječ kako bi se dobila neželjena seksualna akcija jedne od stranaka.
 • Ekonomsko nasilje u porodici: Ovo je vrlo uobičajeno i često je zbunjeno. Lišavanje novca ili ucena koje je napravila kada ga jedna od stranaka nema, veoma je česta i ponižavajuća.

Kriminal u vezi sa nasiljem u porodici i šta da se radi pre njega

Faktori nasilja u porodici mogu biti brojni i zato se mnogi pitaju šta da rade u kontekstu porodičnog nasilja. Krivično djelo nasilja u porodici kažnjivo je po zakonu, tako da ako osoba živi na ovaj način najbolje je da pribegne policiji da podnese pritužbu da zajedno traži rješenje.

Jedna od mjera koja obično traži žrtve kada dođe do ovih vrsta nasilnih akcija je da su one slikaju nasilje u porodicijer će to pomoći na suđenju da se iz prve ruke dokažu događaji koji su se dogodili. To će biti jedan od glavnih testova koje advokati mogu koristiti za dobijanje slučaja.

Važno je da svi ovi slučajevi budu predmet suđenja, posebno tako da osoba koja je počinila krivično djelo plaća svoju kaznu iu nekim slučajevima može dobiti pomoć. I još jedan veoma važan razlog je da što se više krivičnih djela nasilje u porodici sudi po krivičnom zakonu, više se može stvoriti sudska praksa nasilja u porodici, tako da se pravne borbe sve više i više rješavaju, jer ima više slučajeva i svjedočenja nego odobrava dokaze i presude koje će biti izdate.

Emocionalno nasilje u porodici

Emocionalno nasilje u porodici je onaj koji nastoji da napadne ljude kroz emocionalnu ucenu, pribjegavajući njihovim emocijama kako bi ih naterao da čine djela koja su u suprotnosti sa njihovim vrijednostima ili interesima, samo zbog činjenice da se druga osoba ne osjeća loše, u ovom slučaju zlostavljač.

LGBT nasilje u porodici

Domaće LGBT nasilje je jedan od novih faktora koje treba uključiti u studije, statistiku i zakone. I ovaj novi model porodice je prošao nezapaženo u poslednjih nekoliko decenija i došlo je vreme da se primeti da čine zločine, zlostavljanje i nasilje kao iu drugim domovima.

Nasilje u porodici prema muškarcima: koju perspektivu treba uzeti

Ovo je možda jedna od osetljivih tačaka unutar porodičnog nasilja, Mnogi ljudi misle da su muškarci ubijeni od nasilja u porodici, ne računaju se kao važne smrti.

Ono što mora biti jasno je da su svi činovi nasilja isti i da svi životi imaju istu vrijednost u društvu. Razlog zašto se ta ubistva dešavaju, i ljudi koji ih izvršavaju, obično nije isti kao kada se desi zbog nasilja u polu.

Muškarci ubijeni od nasilja u porodici

Statistički muškarci obično umiru u većini slučajeva u rukama drugih muškaraca, a iz različitih razloga nisu uvijek međusobno povezani. Naprotiv, nasilje nad ženama unutar domaće sfere obično proizvode muškarci i to po sličnom poretku.

Možemo li ukazati na patrijarhat kao izvor ovog nasilja?

muškarci ubijeni od nasilja u porodiciMnogi analitičari postavljaju patrijarhalni porodični format kao izvor nasilja u porodici i roda. Kada su civilizacije počele da ih realizuju počele su da stvaraju agencije za odbranu, kao što su krivični zakoni o porodici i nasilje u porodici.

Istorijski je iskovan oko nadmoći muškog roda, koji je omogućio da se formiraju porodice, koje su predstavljale čvrstu moć za državu (sastavljenu od muškaraca), jer su mogli očuvati red i diktirati kroz porodični patrijarh da su doktrine bile pogodan za "dobru porodicu".

Ova moć i normativnost o tome šta je i što bi trebalo da bude porodična struktura je stvorila skalu moći i nasilja koja danas, kada su mnoge doktrine puštene, nastavlja da održava ideju, to je čovjek u kući i (mušku) državu u društvu, koja mora dominirati i kontrolisati da sve slijedi svoj uspostavljeni poredak.

Nasilje u porodici nije situacija koja se javlja samo u nekoj zemlji ili unutar određene kulture. Mnogi misle da je u razvijenim zemljama nasilje u porodici inferiorno ili da je kazneni zakon koji se odnosi na nasilje u porodici mnogo efikasniji nego u drugim zemljama za koje se smatra da se razvijaju.

Ali istina je to na primer, nasilje u porodici u Sjedinjenim DržavamaOna, koja je jedna od navodno najrazvijenijih zemalja, ima zabrinjavajuću sliku nasilja u porodici, budući da su samo u 2015-u muškarci sa kojima su održavali ili održavali vezu ubili više od 1600 žena.

Kao što je već spomenuto, posljedice nasilja u porodici su poražavajuće, jer ako se na kraju završe ubistvom, porodični slom je veoma velik, jer najmanji od kuće proizvodi nepopravljive fizičke i psihičke štete.

Ovaj tip ponašanja javlja se u svim društvenim slojevima, bez obzira na ekonomsku situaciju koja je opsjednuta, nasilje u porodici i konkretnije rodno nasilje može se pojaviti u bilo kojoj situaciji, kao popularni slučaj nasilja u porodici Osvalda Riosa. Ova osoba je poznati glumac sapunice koji ima nekoliko pritužbi na nasilje u porodici.

Krug nasilja u porodici je veoma opasan, i potrebno ga je razbiti tako što će se osuditi slučajevi koji su pretrpjeli, jer je to jedini način da se napusti i na taj način pokuša voditi bolji život.

Karakteristike porodičnog nasilja u Španiji

U okviru krivičnog zakona o nasilju u porodici u Španiji su uključeni različiti tipovi nasilja, koji zauzvrat imaju različite karakteristike nasilja u porodici.

Zahvaljujući zakonskoj sreći, danas možete pročitati mnogo podataka nasilje u porodici u španskom kontekstu, čineći ovo tijelo jačim i jačim i suočiti se sa suđenjem o obiteljskom nasilju s različitim pravnim argumentima i težinama.

Ugovor za radnike žrtve nasilja u porodici

Kada je bilo nasilja u porodici, neke organizacije pružaju ovim ljudima zapošljavanje na različitim poslovima, na taj način mogu napustiti porodično jezgro, postati nezavisni i dobiti hrabrost da osude različite nasilne radnje koje su pretrpjeli.