Sredozemno more mira bit će jedna od osi 2ª svjetskog marša

U okviru Drugog svetskog marša promovišemo kampanju "Mediteran, more mira".

U okviru II Svetski mart, talijanski bazni tim promovira kampanju “Mediteran, More mira".

Možemo vidjeti novi prijedlog protiv nenasilja: Mediteran, More mira

Vidimo Alessandra Capuzza i Annamaria Mozzi iz Trsta, Danilo Dolci iz Mirovnog komiteta Piran, u Sloveniji.

mediteransko more mira

Na brodu Holofern vidimo neke od ličnosti koje promovišu ovu aktivnost

Oni su na brodu Holofernes pored Zadkovića, gradonačelnika Pirana. Takođe nalazimo Franca Jurija, direktora Muzeja mora koji je dio mreže muzeja Sredozemnog mora s kojima surađujemo u ovoj kampanji.

Drugi svjetski marš proći će kroz Piran, predstavljajući put za mir u zapadnom Mediteranu. Počeće u Đenovi početkom novembra 2019-a i usidrit će se u nizu gradova zapadnog Mediterana.